khan-goor, v.12.00: the way it goes, with one eye closed

Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
...część swoich praw przekazać GTBS w drodze zawartej umowy, a to oznacza, że Pan Mela w kontaktach z właścicielami lokali m.in. Panią Kazimierą Dragan i Panem Wojtkiem Małeckim powinien działać z upoważnienia Burmistrza. Z treści dokumentów przedstawionych na FORUM wynika, że GTBS zwołał zebranie udziałowców nieruchomości wspólnej (właścicieli lokali) w swoim imieniu. A zatem, Pan Mela jest obowiązany posiadać zawartą umowę o zarządzanie nieruchomością wspólną ze WM, która reprezentuje na zewnątrz m.in. Panią Kazimierę Dragan, Pana Wojtka Małeckiego oraz Gminę Miejska Gryfino. Każda z wymienionych osób posiada informację z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie o odłączeniu lokalu i wpisaniu jego właściciela do 2 kw, a to oznacza, że Gmina Miejska Gryfino zawierająca umowę kupna – sprzedaży lokalu doskonale wie o...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
...Mieszkaniowej, to właściciele lokali ( w tym Gmina) nie podejmują uchwał i nie wnoszą zaliczek w trybie przepisów ustawy o własności lokali. Ta sama sytuacja dotyczy decydowania o remontach w budynku. Umowa zawarta pomiędzy Gminą a TBS nosi tytuł: ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( ze zmianami) Umowa zawarta pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową a TBS nosi tytuł: ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24.06.1994r. o wlasnosci lokali ze zmianami cdn... [ Dodano: Sro Paź 29, 2008 12:45 ]
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212


Temat: Zarzadca Nieruchomości
Witam. Chciałbym przedstawić ofertę na Zarządzanie nieruchomością wspólna: Oferta Zarządzanie nieruchomościami - dokonanie rejestracji wspólnoty (REGON, NIP, rachunek bankowy), - zawieranie umów na dostawy mediów (woda, prąd, gaz), - zawieranie umów na usługi (wywóz nieczystości, konserwacja, sprzątanie, ochrona, przeglądy techniczne, ekspertyzy, nadzory, remonty) , - zawieranie umów ubezpieczenia budynku, - negocjowanie korzystnych...
Źródło: osiedlelazurowa.fora.pl/a/a,683.html


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
Wyrok jest też ostrzeżeniem dla tych wszystkich, którzy dokonali zawarcia umowy z MiG Gryfino i nie sprawdzili ksiąg wieczystych. Jedyną podstawą do rozstrzygnięcia o prawach do nieruchomości stanowią zapisy w księgach wieczystych. A zatem sąd wydał wyrok w oparciu o stan prawny nieruchomości. Budynek przy ulicy Krasińskiego 85-95 stanowi faktyczną własność WM, która powstała by ułatwić zarządzanie nieruchomością wspólną, a więc i w celu ułatwienia wzajemnych rozliczeń pomiędzy właścicielami lokali.
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
...na 1m2pow. zaliczek koszt6w 1 2 3 4 5 6 7 1 Zaiiczka na pokrycie kosztow zarza_du nieruch. wspolna. 66304,10 1,18 2 Oswietlenie nieruchomosci 1 566,65 0,03 3 Ubezpieczenie budynku 1 636,00 0,03 4 Utrzymanie czystosci* 14619,56 0,26 5 Administrowanie - wynagrodzenie zarzgdcy 33 337,41 0,59 6 Remonty i bieza_ca konserwacja ** 1 1 404,64 0,20 7 Pozostafe koszty*" 2 240,67 0,04 1 ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIA WSPOLNA 66304,10 64 804,93 1499,17 1,18 1,16 1 Wynajem pomieszczeri /pozytki/ 902,64   :*xi;*>'-;, -'":" S;,B?,; . - 2 Odsetki bankowe 0,93 .?. Odsetki od czynszu 10,80 4 Pozostate przychody i koszty 0,00 30,00 II PRZYCHODY I KOSZTY POZOSTAtE 914,37 30,00 884,37 III RAZEM ZARZAJDZ.NIERUCH.WSP6LNA (poz.l+11) 67218,47 64 834,93 2383,54 1 Centralne...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
Na jednym z FORUM o kontach bankowych założonych na koncie bankowym Spółki komunalnej. Brak pełnomocnictw WM do dysponowania kontami przez Spółkę. Prezydent (z licencją zarządcy) Miasta S przetrzymywał dokumenty WM. Pracownicy Urzędu w Radzie Spółki. Sprawa podatków od nieruchomości. Nieprawidłowości dotyczące Prezydenta Miasta S I. Zarządzanie nieruchomością bez zawartej umowy 1. Zarządzanie nieruchomością wspólną bez zawarcia umowy o zarządzanie nieruchomością 2.
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212


Temat: firma administrujaca na Biedronkach
jeżeli już odebraliscie segment i podpisaliście umowę na administrowanie oraz płacicie za zarządzanie nieruchomoscia wspólną to należało by aby administrator wywiazywał się z zobowiazań wynikajacych z umowy i wykonywał dzialania za ktore pobiera opłaty
Źródło: biedronkanaszemiasteczko.fora.pl/a/a,84.html


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ http://docs.google.com/vi...9MfON1YD-rIXbMA SPÓŁKA CYWILNA OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO http://www.bondtech.com.p...zarzadzania.pdf Niektóre skutki zawarcia umowy powierzającej zarząd nieruchomością wspólną http://www.minigo.pl/inde...chomo-ci-wsp-ln [ Dodano: Czw Gru 10, 2009 22:46 ]
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212


Temat: znacząca podwyżka zaliczek
Witam, do listu poleconego z uchwałami Wspólnoty dołączona została podwyżka czynszu od marca br. Chciałabym dowiedzieć się, czym tak znacząca podwyżka została spowodowana (przy mieszkaniu 50 m2 wynosi ona prawie 70zł)!? Płacenie 20 zł od mieszkania za zarządzanie nieruchomością wspólną - komórką lokatorską, to jakieś nieporozumienie, biorąc pod uwagę, że na korytarzach w piwnicach są poprzepalane od dłuższego czasu żarówki. Poza tym dlaczego informacja o podwyżkach, które są obowiązujące od marca br., została przekazana mieszkańcom dopiero w maju. Proszę o odpowiedź.
Źródło: antika.host247.pl/forum/viewtopic.php?t=521


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
...obiektu, wywóz nieczystości, dostawy ciepła, etc. II). Zadania zarządcy nieruchomości w świetle zawartych umów o zarządzanie nieruchomościami a poszczególnymi wspólnotami mieszkaniowymi. 1. Zadania ogólne Zarządcy nieruchomości – zleceniobiorcy w świetle zawartych umów o zarządzanie nieruchomością zawartych ze wspólnotami: Zarządca nieruchomości:  ponosi pełną odpowiedzialność za zarządzanie nieruchomością wspólną zgodnie z zasadami prawidłowej i racjonalnej gospodarki.  w imieniu i na rzecz wspólnoty wykonuje czynności zwykłego zarządu.  nie jest upoważniony do podejmowania w odniesieniu do nieruchomości wspólnej jakichkolwiek czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.  podjęcie czynności przekraczającej zwykły zarząd nieruchomością wymaga...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212


Temat: Oferta DOMEX na administrowanie osiedlem
...tel. kom. 0-502-142-226 internet: www.domex-jw.com.pl e-mail: domex-jw@domex-jw.com.pl Szanowni Państwo ! Przedstawiam Państwu ofertę usług firmy „DOMEX” w zakresie zarządzania i administrowania zasobem Państwa nieruchomości. Zakres oferowanych usług umożliwia kompleksową opiekę nad nieruchomością, która obejmuje w przypadku Państwa nieruchomości:  zarządzanie nieruchomością wspólną – przez licencjonowanego zarządcę,  obsługę administracyjną – w tym indywidualne rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów oraz Funduszu Remontowego przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego,  obsługę księgową – prowadzoną przez licencjonowanego księgowego, posiadającego doświadczenie w...
Źródło: wislaii.fora.pl/a/a,52.html


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
...mają takie same uprawnienia. Stąd zapisy w art. 29, 30, 31, 32 "Zarząd lub zarządca" traktujące te dwa organy tak samo!! Jnformacje przekazane Komisji Rewizyjnej, a następnie wszystkim pozostałym komisjom przed podjęciem znanej już forumowiczom uchwały Rady Miejskiej w sprawie mojej skargi są nieprawdziwe. Nigdy nie było żadnej umowy zawartej między Wspólnotą a GTBS ani notarialnej ani zlecenia na administrowanie- zarządzanie nieruchomością wspólną, co zresztą wykazała kontrola NIK z 2007 r. Powstają poważne wątpliwości co do uchwały spisanej rzekomo przez notariusza w dn. 24 września 1999r. GTBS zobowiązany do przekazania nowemu zarządowi pełnej dokumentacji z całego okresu istnienia wspólnoty a już z pewnością od 1995r., tj. od wejścia w życie ustawy o własności lokali, tych i wielu innych dokumentów niestety nie przekazał. (...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
Kiedy w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Miejskiej Gryfino powstaje z mocy prawa WM, to oznacza,że to ona przejmuje odpowiedzialność za sprawy nieruchomości, np. przy ulicy Z. Krasińskiego 85-95. A GTBS ? No cóż. Ta firma komunalna parająca się świadczeniem usług w zakresie zarządzania nieruchomościami bez zawartej umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną z NOWYM właścicielem budynku (WM) nie może zarządzać (administrować) jej własnością. [ Dodano: Wto Sty 27, 2009 16:59 ]
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
Odpowiem na wszystkie poruszane przez Pana tematy, ale w określonym porządku. Każda zawarta umowa określa strony umowy. I tak jest w przypadku: 1. UMOWY O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ - Gmina/TBS 2. UMOWY O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ - Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej/Zarządca (t.j. osoba fizyczna lub prawna) lub Zarządca/właściciele lokali . Po tytule dwóch przedstawionych umów można określić podstawę prawną ich zawarcia, a także czy stanowi własność jednego czy kilku właścicieli. Umowa nr.1 dotyczy ustawy o gospodarce nieruchomościami i jednego właściciela. W tym przypadku Gminy. Umowa nr.2...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
...z 2001 r. Nr.49, poz.509, Nr.67, poz.679,nr. 102, poz.1115 i Nr. 147, poz.1643 oraz z 2002 r. Nr.1, poz.2, Nr.115, poz.995 i Nr.130. poz.112). UWAGA!!! Właściciele lokali m.in. Pani Kazimiera i Pan Wojtek będący członkami WM w myśl art. 2 pkt.1 ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych są konsumentami usług świadczonych na rzecz przedsiębiorcy - WM. A zatem, w sprawach dotyczących interpretacji umów cywilnoprawnych (o zarządzanie nieruchomością wspólną, dostarczenie wody do budynku, wywóz śmieni itp. mogą zwrócić się do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów . 1. Czy WM powstała w budynku przy ulicy Z.Krasińskiego 85-95 jest wpisana do rejestru sądowego i w ewidencji działalności gospodarczej tak jak GTBS? Nie. 2. Kto w takim razie zgłasza tą i inne WM -e w Głównym Urzędzie Statystycznym w ciągu 14 dni od ich ukonstytuowania się?...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212


Temat: STATUT WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ
...Właściciel ma obowiązek podania Zarządowi Wspólnoty swojego adresu do korespondencji. Właściciel zmieniający na stałe lub na okres dłuższy niż 30 dni miejsce zamieszkania, powinien powiadomić o tym Zarząd Wspólnoty. Właściciel, który nie powiadomił Zarządu o swoim adresie do ko­respondencji lub o zmianie adresu, ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie mogą wynikać z braku ta­kiej informacji. Rozdział 4 Zarządzanie nieruchomością wspólną A) Sposób zarządzania §17 Sposób i zasady zarządzania nieruchomością wspólną we Wspólnocie określają: - UWL, - niniejszy statut, - umowa o administrowaniu, - uchwały Właścicieli podjęte w tym zakresie. §18 Zmiana sposobu zarządzania nieruchomością wspólną może być dokonana tylko zgodnie z prze­pisami art. 18 UWL. B) Uchwały...
Źródło: kiepurowo.fora.pl/a/a,44.html


Temat: Czy ankieta dot. ochrony na TAK lub NIE ma faktycznie sens?
...przez nią wskazanej(SM NOWA, przyp. autora) na okres do czasu zakończenia realizacji całej inwestycji nie krótszy niż do 31 grudnia 2008 r. 2. Zarząd nieruchomością sprawowany będzie w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali /Dz. U. Nr 85 poz. 388 ze zm./. Sprzedający(Buszrem, przyp.autora) może powierzyć administrowanie nieruchomością wspólną osobie fizycznej lub prawnej. 3. Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną zostanie zawarta jednocześnie z przyrzeczoną umową ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży(akt notarialny, przyp. autora)" Jak widzicie z mojego wywiadu wynika, że SM NOWA sprawować będzie "władzę" prznajmniej do końca roku. Potem można założyć wspólnotę. Aby założyć wspólnotę, trzeba wybrać zarząd wspólnoty, który będzie głosem...
Źródło: skorosze.eu/viewtopic.php?t=2037


Temat: Wspólnota
...piwnicą oraz innymi pomieszczeniami należącymi do nieruchomości wspólnej. Wszystkie udziały stanowią oczywiście sto procent nieruchomości wspólnej. Udział podaje się w ułamku zwykłym, gdyż zaokrąglenia podawane przy ułamku zwykłym powodują, że suma udziałów często różni się od zakładanych stu procent, co spowodować może kłopoty w rozliczeniu kosztów. Wielkość udziału decyduje o wpływie danego właściciela na zarządzanie nieruchomością wspólną i wysokości kosztów jej utrzymania, które ponosi dany własciciel. Przykładowe obliczenie: Jan Kowalski posiada lokal mieszkalny o powierzchni 40 metrów kwadratowych. Suma powierzchni wszystkich lokali i pomieszczeń w tej nieruchomości wspólnej wynosi 2000 metrów kwadratowych. Obliczając udział w nieruchomości wspólnej pana Jana Kowalskiego musimy wykonać następujące...
Źródło: zielonaprzystan.fora.pl/a/a,261.html


Temat: Sprostowanie
...tworzą wszyscy właściciele lokali ( w tym Gmina) w trybie art.6 ustawy o własności lokali. A zatem, to Gmina reprezentowana przez Pana Burmistrza (lub dowolną osobą fizyczną posiadającą jego upoważnienie) i Właściciele prywatnych lokali ( w tym Pan Wojtek Małecki ) ustalają wewnętrzne prawo we Wspólnocie. Swoje decyzje Gmina i Właściciele prywatnych lokali określają w formie podjętych uchwał, których kserokopie wraz z umową o zarządzanie nieruchomością wspólną ( nie całym budynkiem) i wykazem udziałów w nieruchomości wspólnej mieli prawo otrzymać wszyscy właściciele lokali. A otrzymali? Wątpię. Utworzenie GTBS i jego funkcjonowanie to problem Gminy (jednostki samorządu terytorialnego), ale "wejście" Spółki na teren przedmiotowej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej bez zawartej z nią umowy zlecenia to naruszenie jej praw....
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4337


Temat: ZALOZENIE WSPOLNOTY
...w formie aktu notarialnego. UWAGA! Dobrze jest wtedy powołać dodatkowo spośród mieszkańców tzw. radę wspólnoty, która będzie takiemu zarządcy patrzeć na ręce (to w przypadku kiedy wybierzemy kogoś do zarządzania naszą nieruchomością). • Właściciele lokali wybierają zarząd ze swego grona, ale zarząd ten powierza bieżące administrowanie nieruchomością profesjonalnemu zarządcy. Wspólnota zawiera z nim umowę o zarządzanie nieruchomością wspólną. W jej imieniu podpisuje ją zarząd. Umowę powinno się zawrzeć na piśmie, ale nie trzeba tego robić aktem notarialnym. Wariant drugi i trzeci pozwala mieszkańcom wspólnoty uwolnić się od uciążliwych obowiązków - wypełniania papierów itp. Głosowanie Decyzje wspólnoty zapadają tzw. absolutną większością głosów. Ponad połowa udziałowców wspólnoty (a nie uczestników...
Źródło: skorosze.eu/viewtopic.php?t=1656


Temat: Uchwały
Zapoznałem się z podjętymi uchwałami i nasuwa mi się wiele uwag. Podjętych zostało kilka uchwał, które nic nie wnoszą, np. w sprawie upoważnienia Zarządu do występowania do sądu o windykację należności za nieterminowe wnoszenie opłat lub też w sprawie upoważnienia Zarządu do podpisania umowy na zarządzanie nieruchomością wspólną. Inne uchwały są niezgodne z ustawą o własności lokali. Np. w sprawie dostarczania wszelkiej korespondencji do skrzynek pocztowych - art. 23 pkt 3 oraz art. 32 pkt 1. Uchwały dotyczące planu finansowego, a w szczególności sam plan finansowy, są przygotowane nieprofesjonalnie. Wystarczy porównać z podobnymi dokumentami z innych wspólnot. Jest również kilka uchwał niezgodnych z...
Źródło: arkadia.bazarek.info.pl/viewtopic.php?t=519


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
...komukolwiek. Ponadto, w sprawach WM to dokumenty stanowią materiał dowodowy, a interpretacją ustaw zajmują się sądy cywilne, np. Sąd Najwyższy i Sąd Apelacyjny. Wspólnota Mieszkaniowa w trybie art.6 ustawy o własności lokali to osoby - fizyczne i prawne będące właścicielami lokali w określonych nieruchomościach. Reasumując, Wspólnota Mieszkaniowa to zrzeczenie wszystkich właścicieli lokali w budynku, którego celem jest zarządzanie nieruchomością wspólną a nie lokalami. Wspólnota Mieszkaniowa to m.in. Pan, a także osoba prawna - Miasto i Gmina Gryfino reprezentowana przez osobę fizyczną pełniącą funkcję Burmistrza z uwagi na lokale komunalne w budynku WM. A zatem, każda dowolna osoba fizyczna jest obowiązana działać z upoważnienia Burmistrza. Przepraszam, ale jest Pan w błędzie. Żyje Pan jak wiele tysięcy właścicieli prywatnych...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212


Temat: rozliczenie z DE SILVA za CO (2008/2009)
Właśnie otrzymałem rozliczenie z Da Silvy!!! Jest to k.rwa jeden wielki przekręt, zwłaszcza wzrost kosztów zarządzania nieruchomościa wspólną!!! Policzyli sobie za zarządzanie nieruchomością wspólną za okres 01.01.2009 - 30.06.2009 219296,90 PLN!!!!!!!!!! W ramach tych kosztów zamieszczone są "wątpliwe" składowe: hydraulik: 3600 PLN Windy: 11041 PLN Elektryk: 4226,50 domofony: 6399,92 "złota rączka": 5124 Co daje w sumie 30391,42 PLN. Czy nie powinno być to zrobione w ramach rękojmi budynku przypadkiem? A koszt administrowania budynkiem za...
Źródło: pulawska.fora.pl/a/a,444.html


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe, czy małe i autentyczne spółdzielnie?
...ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej, którą ustawodawca w innym miejscu nazywa zarządcą (np. art. 14 pkt 5, art. 24, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32 czy art. 32a WłLokU).). W przepisie tym jest mowa o zarządzie w znaczeniu funkcjonalnym, bowiem chodzi w nim o zarządzanie nieruchomością wspólną, czyli podejmowanie czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla utrzymania tej nieruchomości. Zarządca jest przy tym osobą trzecią, a więc podmiotem odrębnym od samej wspólnoty. Pojęcie zarządu w znaczeniu funkcjonalnym występuje w licznych innych przepisach ustawy, w tym w art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15, art. 22, art. 27, art. 30 ust. 2 pkt 1 czy w art. 33 UoWL Według art. 20 U.o WŁ.Lok,...
Źródło: forum.wpyskowicach.pl/viewtopic.php?t=16


Temat: Uchwała nr 4/2007 w sprawie upoważnienia Zarządu do podpisan
Uchwała nr 4/2007 w sprawie upoważnienia Zarządu do podpisania umowy na zarządzanie nieruchomością wspólną
Źródło: arkadia.bazarek.info.pl/viewtopic.php?t=352


© 2009 khan-goor, v.12.00: the way it goes, with one eye closed - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates